Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoppensprett barneskole Brårud AS (privat)
Gunnerudberget
2162 BRÅRUD
Org.nr 912374076
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hoppensprett barneskole Brårud AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,0 3,3 4,2 4,8 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 6,8 6,6 8,7 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 285,7 32,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 2,9 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 8,9 8,5 11,3 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 8,9 8,5 12,1 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 383 2 166 3 040 3 423 4 750
Undervisningstimer totalt per elev 86 108 113 86 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no