Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoppensprett Akademiet AS - Avd ungdomsskole (privat)
Industrivegen 34
2069 JESSHEIM
Org.nr 912493881
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hoppensprett Akademiet AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 12,4 12,9 14,0 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,8 14,2 12,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 250,0 255,4 257,1 84,1 135,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 4,5 4,4 12,2 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1 20,4 19,6 17,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 22,1 25,1 23,8 25,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,8 25,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 56,0 68,3 81,1 90,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 308 6 346 6 650 7 372 7 373
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 46 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no