Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hoppensprett Akademiet AS - Avd ungdomsskole (privat)
Industrivegen 34
2069 JESSHEIM
Org.nr 912493881
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hoppensprett Akademiet AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 11,0 12,4 12,9 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 14,6 14,8 14,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,0 250,0 255,4 257,1 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 5,1 4,5 4,4 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 20,1 20,4 19,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 21,3 22,1 25,1 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 56,0 68,3 81,1 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 938 6 308 6 346 6 650 7 372
Undervisningstimer totalt per elev 52 45 44 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no