Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hop skole
Askvegen 381
5307 ASK
Org.nr 975287602
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 17,4 16,1 17,8 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,6 14,4 13,5 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,3 90,0 72,5 53,5 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 13,2 17,2 21,9 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,6 14,4 13,5 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 16,0 17,3 19,3 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 459 11 243 10 314 11 428 11 353
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 52 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no