Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hop Oppveksttun skole
Kloppedalsvegen 18
5232 PARADIS
Org.nr 874738522
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,9 50,1 46,1 43,6 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 10,6 12,2 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,4 84,0 70,8 101,8 78,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 11,8 15,1 10,3 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 14,5 16,2 16,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 19,0 20,9 22,0 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 97,9 97,5 97,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 858 30 816 26 502 24 254 24 772
Undervisningstimer totalt per elev 53 62 54 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no