Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hop Oppveksttun skole
Kloppedalsvegen 18
5232 PARADIS
Org.nr 874738522
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,1 46,1 43,6 42,2 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,2 12,3 12,0 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,0 70,8 101,8 78,4 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 15,1 10,3 13,7 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 16,2 16,4 16,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,9 22,0 19,8 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,5 97,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 816 26 502 24 254 24 772 24 579
Undervisningstimer totalt per elev 62 54 53 55 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no