Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Honningsvåg skole
Kirkegata 1
9750 HONNINGSVÅG
Org.nr 975280047
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nordkapp kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 31,9 34,6 34,8 40,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,9 10,5 9,9 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 60,7 63,0 55,4 65,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 18,5 15,3 16,4 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,2 11,3 10,9 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,5 12,3 11,2 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,8 13,4 12,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,9 95,4 94,6 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 983 21 242 22 629 22 730 26 729
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 68 72 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no