Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hommersåk skole
Riskaveien 7
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974610841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 10,9 12,5 13,0 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 14,2 14,9 14,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,1 72,6 87,0 103,1 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 17,5 14,8 12,4 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,8 14,8 14,6 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 16,4 18,3 19,6 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9 81,2 85,0 75,8 63,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 872 7 215 7 983 8 407 8 971
Undervisningstimer totalt per elev 61 52 50 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no