Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hommersåk skole
Riskaveien 7
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974610841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 12,5 13,0 13,6 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,9 14,6 14,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 87,0 103,1 56,4 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 14,8 12,4 22,4 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,8 14,6 14,2 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,3 19,6 21,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,5 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,2 85,0 75,8 63,7 69,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 215 7 983 8 407 8 971 10 595
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 51 52 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no