Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hommelvik skole
7550 HOMMELVIK
Org.nr 975282864
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 27,8 30,1 29,1 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,9 12,8 13,3 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,6 120,2 208,9 205,7 95,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 9,8 5,6 6,0 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,8 12,8 13,3 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 19,1 14,5 19,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 100,0 97,1 91,5 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 449 18 725 20 501 20 062 20 683
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 58 56 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no