Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holvik skule (utgått)
Holvik
6700 MÅLØY
Org.nr 974573229
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 027
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no