Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holvik skule (utgått)
Holvik
6700 MÅLØY
Org.nr 974573229
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Holvik skule (utgått) 5,4 6,0 6,1
Vågsøy kommune (utgått) 77,2 81,9 83,7 77,0 81,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 523,9 1 551,8 1 568,6 1 562,8 1 571,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Holvik skule (utgått) 10,3 8,6 9,0
Vågsøy kommune (utgått) 10,6 10,0 10,1 10,5 9,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,2 10,1 9,9 9,8 9,6
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Holvik skule (utgått) 1 1 1
Vågsøy kommune (utgått) 12 15 17 16 13
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 180 188 205 223 223
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Holvik skule (utgått) 41,8 56,8 43,4
Vågsøy kommune (utgått) 61,1 51,4 44,5 44,9 54,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,3 74,3 67,8 61,9 60,5
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Holvik skule (utgått) 22,4 13,6 18,4
Vågsøy kommune (utgått) 15,9 17,9 20,8 21,4 16,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,8 12,1 13,1 14,3 14,2
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Holvik skule (utgått) 10,5 8,7 9,1
Vågsøy kommune (utgått) 10,7 10,0 10,4 10,8 9,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,7 10,7 10,4 10,4 10,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Holvik skule (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vågsøy kommune (utgått) 14,3 14,1 13,1 13,7 15,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,4 12,2 12,1 12,2 12,0
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Holvik skule (utgått) 12,5 10,2 10,6
Vågsøy kommune (utgått) 14,0 13,6 14,2 14,4 13,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,2 14,0 13,6 13,5 13,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Holvik skule (utgått)
Vågsøy kommune (utgått) 15,1 12,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,1 11,7
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Holvik skule (utgått)
Vågsøy kommune (utgått) 12,0 12,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,2 12,9
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Holvik skule (utgått)
Vågsøy kommune (utgått) 16,3 19,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 15,2
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Holvik skule (utgått) 89,5 85,7 82,7
Vågsøy kommune (utgått) 99,2 91,1 94,1 95,7 94,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96,7 96,3 95,5 95,0 95,8
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Holvik skule (utgått) 3 652 3 980 4 027
Vågsøy kommune (utgått) 50 463 53 892 54 811 50 305 52 809
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974 123 989 332 1 004 885 999 210 1 000 632
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Holvik skule (utgått) 72 87 82
Vågsøy kommune (utgått) 67 72 71 68 73
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 70 71 72 72 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no