Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holvik skule (UTGÅTT)
Holvik
6700 MÅLØY
Org.nr 974573229
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 5,4 6,0 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 10,3 8,6 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,3 41,8 56,8 43,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 22,4 13,6 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 10,5 8,7 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 12,5 10,2 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,5 85,7 82,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 246 3 652 3 980 4 027
Undervisningstimer totalt per elev 88 72 87 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no