Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holviga ungdomsskole
Terje Løvås Vei 121
4879 GRIMSTAD
Org.nr 916105576
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,8 13,4 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 41,6 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 29,9 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,1 19,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 21,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 80,7 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 055 7 761 9 453
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no