Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holviga barneskole
Terje Løvås Vei 123
4879 GRIMSTAD
Org.nr 974548828
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,2 37,9 27,8 30,1 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 15,2 15,8 15,8 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 10 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 48,7 62,5 68,3 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 27,4 20,4 18,1 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,8 16,2 16,0 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,9 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 21,7 21,9 22,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 91,5 100,0 94,1 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 24 555 23 573 16 568 17 485 21 432
Undervisningstimer totalt per elev 50 47 47 47 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no