Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holumskogen skole
Morteveien 19
1481 HAGAN
Org.nr 976638654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 20,6 18,4 16,9 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,9 14,0 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 75,7 75,7 52,6 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 14,6 15,5 24,6 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,5 13,1 14,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 17,3 20,4 17,4 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 84,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 250 13 574 12 312 11 575 10 089
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 57 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no