Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holumskogen skole
Morteveien 19
1481 HAGAN
Org.nr 976638654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 21,2 20,6 18,4 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,4 12,4 12,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,5 61,1 75,7 75,7 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 18,5 14,6 15,5 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,4 12,5 13,1 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 19,7 17,3 20,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 991 14 250 13 574 12 312 11 575
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 60 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no