Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holum skole
Møglandsveien 7
4519 HOLUM
Org.nr 973837400
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindesnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 14,1 13,0 12,7 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 13,6 14,8 14,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,8 77,8 63,7 0,0 67,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 15,9 20,8 0,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 13,6 14,9 15,0 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,4 15,7 15,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 607 9 519 8 607 8 244 9 108
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 50 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no