Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holte skole
Bordalsbakken 5
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 985260044
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 24,3 22,2 18,9 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,4 14,1 15,6 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,1 188,0 375,4 711,4 180,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 6,2 3,1 1,9 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,0 17,9 18,8 20,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,1 20,4 20,3 22,7 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 085 13 812 12 089 10 492 12 130
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 47 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no