Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holte skole
Bordalsbakken 5
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 985260044
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 22,2 18,9 22,0 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,1 15,6 13,7 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,0 375,4 711,4 180,7 165,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 3,1 1,9 6,4 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 18,8 20,7 18,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,3 22,7 20,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,3 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 812 12 089 10 492 12 130 13 558
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 42 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no