Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holtan ungdomsskole
Grønligata 23
3188 HORTEN
Org.nr 974605686
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,5 44,6 41,1 41,6 43,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,3 10,4 10,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,0 71,8 98,7 113,0 153,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 13,0 9,5 8,3 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,7 13,8 13,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,5 18,2 18,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 99,3 100,0 97,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 099 26 548 24 510 24 735 25 541
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 63 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no