Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holtålen kommune
Kommunenr 5026
Alle grunnskoler med adresse i Holtålen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 25,9 26,5 27,6 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,6 9,4 9,4 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,6 47,1 38,9 48,5 51,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 18,0 20,7 16,7 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,9 10,0 10,1 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,5 11,7 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 12,6 12,5 12,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 802 16 416 16 272 17 042 17 669
Undervisningstimer totalt per elev 66 75 76 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no