Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holtålen kommune
Kommunenr 5026
Alle grunnskoler med adresse i Holtålen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 26,5 27,6 29,0 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,4 9,4 9,2 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 38,9 48,5 51,5 61,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 20,7 16,7 15,3 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,0 10,1 9,7 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,7 11,7 12,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,5 12,9 12,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 416 16 272 17 042 17 669 17 956
Undervisningstimer totalt per elev 75 76 76 77 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no