Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holt ungdomsskole (utgått)
Tajeveien 21
2211 KONGSVINGER
Org.nr 974576090
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 23,8 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,5 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,7 88,1 115,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 11,6 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,9 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 95,6 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 799 12 827 12 629
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no