Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holt skole
Blivollenveien 9
4905
Org.nr 975283127
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Holt skole 8,0 8,0 7,9 8,4 7,7
Tvedestrand kommune 67,1 72,7 72,9 70,7 71,4
Aust-Agder fylke 1 250,1 1 254,8 1 286,5 1 311,5 1 317,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Holt skole 11,0 11,9 11,5 10,6 10,9
Tvedestrand kommune 11,5 11,1 11,0 11,3 11,1
Aust-Agder fylke 12,5 12,5 12,4 12,1 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Holt skole 2 1 1 1 1
Tvedestrand kommune 17 18 11 15 13
Aust-Agder fylke 254 270 268 292 293
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Holt skole 39,5 63,0 71,3 69,2 96,3
Tvedestrand kommune 42,5 40,0 63,1 47,6 54,4
Aust-Agder fylke 54,6 51,2 52,2 47,9 48,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Holt skole 25,0 16,9 14,6 14,0 10,5
Tvedestrand kommune 24,8 24,3 15,6 21,3 18,6
Aust-Agder fylke 20,3 21,5 20,9 22,3 22,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Holt skole 11,0 11,9 11,6 10,7 11,2
Tvedestrand kommune 12,0 11,4 11,3 11,5 11,0
Aust-Agder fylke 13,3 13,5 13,4 13,1 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Holt skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune 14,2 14,1 14,2 15,0 15,9
Aust-Agder fylke 14,8 14,4 14,2 13,9 14,2
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Holt skole 12,9 13,2 13,5 13,7 12,2
Tvedestrand kommune 15,4 14,8 15,4 16,2 15,4
Aust-Agder fylke 16,4 16,7 16,5 15,9 16,0
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Holt skole 10,9
Tvedestrand kommune 13,5
Aust-Agder fylke 14,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Holt skole 13,9
Tvedestrand kommune 15,1
Aust-Agder fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Holt skole 0,0
Tvedestrand kommune 19,0
Aust-Agder fylke 17,2
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Holt skole 98,9 100,0 100,0 93,5 100,0
Tvedestrand kommune 99,5 95,3 93,1 94,0 96,1
Aust-Agder fylke 99,3 98,2 97,4 97,6 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Holt skole 5 320 5 282 5 282 5 652 5 282
Tvedestrand kommune 43 870 45 478 46 623 45 376 46 660
Aust-Agder fylke 786 204 787 783 808 347 825 782 833 200
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Holt skole 67 62 64 70 68
Tvedestrand kommune 62 65 65 63 64
Aust-Agder fylke 57 57 58 59 59
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no