Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holt skole
Blivollenveien 9
4905
Org.nr 975283127
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,0 7,9 8,4 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,9 11,5 10,6 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 63,0 71,3 69,2 96,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,0 16,9 14,6 14,0 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,9 11,6 10,7 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,2 13,5 13,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 100,0 93,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 320 5 282 5 282 5 652 5 282
Undervisningstimer totalt per elev 67 62 64 70 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no