Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holt skole
Blivollenveien 9
4905 TVEDESTRAND
Org.nr 975283127
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 7,9 8,4 7,7 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,5 10,6 10,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,0 71,3 69,2 96,3 29,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 14,6 14,0 10,5 32,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,6 10,7 11,2 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,5 13,7 12,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,5 100,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 282 5 282 5 652 5 282 5 282
Undervisningstimer totalt per elev 62 64 70 68 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no