Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holsen skule og Barnehage - Avd skule
Holsen
6819 FØRDE
Org.nr 975276570
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,4 4,5 5,3 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 5,9 6,1 5,7 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 92,6 113,0 126,1 235,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 6,1 5,2 4,3 2,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 5,8 6,2 5,8 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,6 6,3 6,7 6,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 92,8 76,5 52,5 81,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 435 3 165 3 150 3 748 3 917
Undervisningstimer totalt per elev 127 127 121 129 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no