Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmstad skole
Eidsfjordveien 242
8415 SORTLAND
Org.nr 975288226
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,3 11,1 12,0 12,5 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 11,7 11,3 9,9 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,9 111,4 45,5 34,5 25,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 9,5 22,4 24,6 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,3 15,5 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 12,5 9,7 12,4 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 13,8 17,5 15,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,8 82,0 78,0 75,1 88,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 635 7 094 7 544 7 637 7 956
Undervisningstimer totalt per elev 70 61 62 72 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no