Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmstad skole
Eidsfjordveien 242
8415 SORTLAND
Org.nr 975288226
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 12,0 12,5 13,3 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,3 9,9 8,2 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,4 45,5 34,5 25,1 27,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 22,4 24,6 28,2 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 15,5 10,6 10,7 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 9,7 12,4 8,3 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 17,5 15,0 13,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,0 78,0 75,1 88,3 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 094 7 544 7 637 7 956 7 022
Undervisningstimer totalt per elev 61 62 72 85 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no