Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmlia skole
Nordåsveien 3
1251 OSLO
Org.nr 874589772
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,8 39,6 33,0 30,7 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,6 11,4 12,3 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,9 169,5 178,7 176,8 235,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 5,0 5,7 6,2 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 13,2 15,2 16,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,7 24,3 24,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,1 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,8 92,8 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 21 755 23 199 19 296 17 888 22 131
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 57 53 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no