Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmen skole
Bjørnveien 109
0773 OSLO
Org.nr 917526427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,4 11,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 54,7 76,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,6 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 374 18 526
Undervisningstimer totalt per elev 75 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no