Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmen skole
Bjørnveien 109
0773 OSLO
Org.nr 917526427
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 54,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 374
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no