Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holmedal Montessoriskule (privat)
6982 HOLMEDAL
Org.nr 986256407
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holmedal Montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 6,8 5,6 5,6 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 6,6 7,4 7,3 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,1 47,7 37,4 45,5 20,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 13,0 19,2 15,7 45,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 7,4 8,4 8,3 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 10,4 12,2 10,1 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 89,6 82,9 77,1 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 372 4 750 4 009 4 058 3 116
Undervisningstimer totalt per elev 93 113 100 101 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no