Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holla 10-Årige skole
Kirkebakken 18
3830 ULEFOSS
Org.nr 974608642
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nome kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 39,9 39,0 40,2 37,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 10,6 10,9 10,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,2 74,0 71,1 82,7 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 12,8 13,8 11,6 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 11,5 12,0 12,7 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 12,5 12,7 11,1 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,0 15,5 15,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,3 100,0 99,3 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 676 25 195 24 851 25 308 23 527
Undervisningstimer totalt per elev 75 67 65 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no