Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holen skole
Nebbeveien 1
5144 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738368
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,1 40,7 39,5 38,6 39,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,2 13,4 13,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,3 143,0 138,8 82,7 115,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 8,1 8,6 15,0 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,0 14,1 15,1 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 16,9 17,3 17,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,1 17,8 19,8 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 921 24 587 24 084 23 622 23 956
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no