Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hole ungdomsskole
Koksrudveien 10
3530 RØYSE
Org.nr 975292770
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 21,5 21,8 24,1 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 12,0 12,3 11,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,8 40,7 48,8 35,0 34,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 25,6 21,7 29,3 31,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 16,0 16,4 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,3 19,1 18,8 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 98,8 100,0 100,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 844 12 255 12 312 13 832 12 521
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 53 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no