Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holdhus skule (UTGÅTT)
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 875282042
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 54,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 914
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no