Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holdhus skule (UTGÅTT)
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 875282042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Holdhus skule (UTGÅTT) 5,8 7,1
Fusa kommune 50,8 51,0 46,4 46,6 45,9
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Holdhus skule (UTGÅTT) 13,8 11,2
Fusa kommune 11,9 11,4 10,3 10,1 9,2
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Holdhus skule (UTGÅTT) 1 1
Fusa kommune 10 11 9 6 4
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Holdhus skule (UTGÅTT) 69,5 104,3
Fusa kommune 55,3 48,2 46,1 65,3 92,2
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Holdhus skule (UTGÅTT) 17,9 9,8
Fusa kommune 19,7 21,7 19,8 13,7 9,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Holdhus skule (UTGÅTT) 14,0 11,4
Fusa kommune 11,4 10,4 9,8 9,5 8,6
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Holdhus skule (UTGÅTT) 0,0 0,0
Fusa kommune 17,8 19,2 15,5 15,4 13,7
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Holdhus skule (UTGÅTT) 15,5 13,5
Fusa kommune 15,2 15,8 13,8 14,6 13,3
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Holdhus skule (UTGÅTT)
Fusa kommune 9,1
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Holdhus skule (UTGÅTT)
Fusa kommune 10,4
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Holdhus skule (UTGÅTT)
Fusa kommune 20,0
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Holdhus skule (UTGÅTT) 54,4 91,7
Fusa kommune 92,0 97,1 99,6 94,3 92,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Holdhus skule (UTGÅTT) 3 914 4 735
Fusa kommune 33 282 33 334 29 179 29 119 29 170
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Holdhus skule (UTGÅTT) 54 66
Fusa kommune 60 63 69 70 77
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no