Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holdhus skule (utgått)
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 875282042
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 735
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no