Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holdhus skule (UTGÅTT)
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 875282042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,5 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 54,4 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 914 4 735
Undervisningstimer totalt per elev 54 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no