Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holand skole
Risevegen 35
8404 SORTLAND
Org.nr 975288250
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 5,4 5,6 5,8 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,9 7,2 6,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,0 37,7 28,2 35,4 23,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 21,0 22,1 17,0 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 8,9 7,4 7,0 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 11,5 9,4 10,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0 82,2 91,8 93,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 3 579 3 629 3 827 3 420
Undervisningstimer totalt per elev 99 83 104 109 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no