Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Holand skole (utgått)
Riseveien 35
8400 SORTLAND
Org.nr 975288250
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,6 5,8 5,6 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,2 6,8 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 28,2 35,4 23,5 19,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 22,1 17,0 27,2 30,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 7,4 7,0 8,2 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 9,4 10,5 11,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,2 91,8 93,0 93,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 579 3 629 3 827 3 420 3 116
Undervisningstimer totalt per elev 83 104 109 95 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no