Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hol kommune
Kommunenr 0620
Alle grunnskoler med adresse i Hol kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 70,8 66,2 65,9 69,6 66,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,6 8,1 7,9 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 6 6 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,6 64,6 78,4 74,3 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 11,0 9,4 9,2 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,7 9,2 9,5 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 8,3 9,2 8,3 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,2 12,3 11,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 96,8 96,6 91,3 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 45 513 43 492 42 416 42 073 41 717
Undervisningstimer totalt per elev 93 93 87 89 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no