Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hognestad skule
Hågenholen 1
4346 BRYNE
Org.nr 975275698
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 8,5 9,6 9,8 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,6 10,3 11,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,8 60,7 59,2 35,5 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 17,6 15,9 27,9 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,6 10,4 11,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 17,8 13,4 13,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,2 93,0 71,6 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 211 5 358 6 473 6 346 6 445
Undervisningstimer totalt per elev 65 59 72 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no