Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hognestad skule
Hågenholen 1
4346 BRYNE
Org.nr 975275698
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 9,5 8,5 9,6 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 11,5 12,6 10,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,2 154,8 60,7 59,2 35,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 6,5 17,6 15,9 27,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 11,4 12,6 10,4 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 13,7 17,8 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 96,9 97,2 93,0 71,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 242 6 211 5 358 6 473 6 346
Undervisningstimer totalt per elev 55 65 59 72 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no