Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hofstad skole
Hofstadgata 14
1384 ASKER
Org.nr 974578255
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 24,7 25,6 23,6 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 18,5 17,8 18,2 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,2 120,2 103,2 89,3 111,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 13,4 14,8 18,2 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 18,7 18,2 18,5 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 21,0 20,7 24,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1 98,2 96,3 91,4 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 485 15 951 16 321 15 613 17 753
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 42 41 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no