Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hofstad skole
Hofstadgata 14
1384 ASKER
Org.nr 974578255
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 25,6 23,6 26,4 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,5 17,8 18,2 15,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,2 103,2 89,3 111,6 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 14,8 18,2 12,4 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 18,2 18,5 15,4 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 20,7 24,7 19,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 96,3 91,4 95,8 87,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 951 16 321 15 613 17 753 21 999
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 41 49 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no