Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hofmoen skole (utgått)
1960 LØKEN
Org.nr 974583690
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Aurskog-Høland kommune (utgått) 148,2 149,2 161,6 158,7 161,6
Akershus fylke (utgått) 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1 6 967,7
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Aurskog-Høland kommune (utgått) 14,3 14,3 13,6 14,0 13,8
Akershus fylke (utgått) 14,0 13,9 13,7 13,4 12,9
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aurskog-Høland kommune (utgått) 21 22 23 22 27
Akershus fylke (utgått) 841 835 877 930 983
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aurskog-Høland kommune (utgått) 92,1 85,4 86,0 89,1 74,7
Akershus fylke (utgått) 91,9 94,1 90,9 86,5 82,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aurskog-Høland kommune (utgått) 13,9 15,1 14,0 14,1 16,4
Akershus fylke (utgått) 13,6 13,2 13,4 13,7 14,1
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aurskog-Høland kommune (utgått) 15,5 14,8 14,6 14,8 14,7
Akershus fylke (utgått) 15,2 15,2 14,6 14,3 13,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aurskog-Høland kommune (utgått) 16,4 18,4 16,1 16,9 16,3
Akershus fylke (utgått) 15,5 15,7 15,8 15,6 15,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aurskog-Høland kommune (utgått) 17,8 17,8 17,0 17,8 17,5
Akershus fylke (utgått) 18,6 18,7 18,4 17,8 17,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aurskog-Høland kommune (utgått) 16,8 16,1
Akershus fylke (utgått) 15,9 15,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aurskog-Høland kommune (utgått) 17,0 17,2
Akershus fylke (utgått) 18,6 18,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aurskog-Høland kommune (utgått) 19,8 19,7
Akershus fylke (utgått) 19,6 19,2
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aurskog-Høland kommune (utgått) 97,8 94,0 96,5 96,7 97,3
Akershus fylke (utgått) 93,6 94,3 94,3 93,6 93,5
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Aurskog-Høland kommune (utgått) 94 073 95 763 102 182 101 608 102 479
Akershus fylke (utgått) 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459 4 438 990
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Aurskog-Høland kommune (utgått) 50 50 52 51 52
Akershus fylke (utgått) 51 51 52 53 55
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no