Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hofmoen skole (UTGÅTT)
1960 LØKEN
Org.nr 974583690
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 407
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no