Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hof kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0714
Kun utgåtte skoler med adresse i Hof kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,0 39,4 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,2 49,1 44,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 20,8 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 14,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,1 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,7 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 381 23 360 23 076
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no