Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 045
Undervisningstimer totalt per elev 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no