Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 21,9 22,7 23,8 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 9,7 8,7 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 69,3 56,8 75,8 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 12,8 14,6 10,1 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,7 11,2 9,0 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 10,8 10,4 10,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 13,7 12,7 10,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 97,1 94,8 98,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 253 13 566 13 822 14 927 15 045
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 74 82 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no