Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Høylandet kommune 21,3 21,9 22,7 23,8 25,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 5 262,2 5 284,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Høylandet kommune 10,2 10,1 9,7 8,7 8,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,5 11,5
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Høylandet kommune 3 3 3 2 2
Trøndelag - Trööndelage fylke 860 848
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Høylandet kommune 68,2 69,3 56,8 75,8 77,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 63,3 64,4
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Høylandet kommune 13,1 12,8 14,6 10,1 9,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,3 16,0
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Høylandet kommune 12,1 11,7 11,2 9,0 8,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,3 12,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Høylandet kommune 10,8 10,8 10,4 10,9 10,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,0 14,0
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Høylandet kommune 14,9 13,7 12,7 10,6 10,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,9 15,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Høylandet kommune 8,9 8,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,2 13,9
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Høylandet kommune 11,7 12,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,5 16,6
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Høylandet kommune 11,5 12,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,9 17,5
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Høylandet kommune 95,1 97,1 94,8 98,0 98,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 96,6 97,0
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Høylandet kommune 13 253 13 566 13 822 14 927 15 045
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 368 389 3 374 619
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Høylandet kommune 69 70 74 82 85
Trøndelag - Trööndelage fylke 62 62
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no