Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Høylandet barne- og ungdomsskole 21,3 21,9 22,7 23,8 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Høylandet barne- og ungdomsskole 10,2 10,1 9,7 8,7 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen
Høylandet barne- og ungdomsskole 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Høylandet barne- og ungdomsskole 68,2 69,3 56,8 75,8 77,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Høylandet barne- og ungdomsskole 13,1 12,8 14,6 10,1 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Høylandet barne- og ungdomsskole 12,1 11,7 11,2 9,0 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Høylandet barne- og ungdomsskole 10,8 10,8 10,4 10,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Høylandet barne- og ungdomsskole 14,9 13,7 12,7 10,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Høylandet barne- og ungdomsskole 8,9 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Høylandet barne- og ungdomsskole 11,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Høylandet barne- og ungdomsskole 11,5 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Høylandet barne- og ungdomsskole 95,1 97,1 94,8 98,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning
Høylandet barne- og ungdomsskole 13 253 13 566 13 822 14 927 15 045
Undervisningstimer totalt per elev
Høylandet barne- og ungdomsskole 69 70 74 82 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no