Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Aremark kommune 20,8 21,8 20,4 19,9 17,7
Bokn kommune 14,7 15,7 16,7 14,7 11,9
Bygland kommune 18,6 18,7 18,7 19,5 18,1
Etnedal kommune 18,8 18,0 18,5 18,5 18,1
Folldal kommune 22,0 21,0 21,2 20,6 20,1
Fyresdal kommune 17,6 21,7 22,1 23,4 24,1
Hjartdal kommune 25,6 25,9 25,5 27,0 25,5
Holtålen kommune 25,9 26,5 27,6 29,0 29,4
Hyllestad kommune 26,6 24,5 18,5 19,0 16,5
Hægebostad kommune 15,4 15,2 15,4 16,6 18,5
Høylandet kommune 21,3 21,9 22,7 23,8 25,4
Iveland kommune 19,9 19,0 20,1 20,7 21,2
Lesja kommune 28,4 30,4 32,9 33,2 31,7
Masfjorden kommune 31,6 31,3 34,3 34,9 33,2
Nissedal kommune 24,9 25,2 25,1 21,3 26,2
Os kommune 23,6 22,1 20,8 21,2 20,4
Rendalen kommune 23,2 20,3 21,1 20,0 20,5
Rollag kommune 19,4 19,2 19,2 19,1 19,2
Tolga kommune 21,6 22,3 22,4 22,3 25,2
Ulvik kommune 18,6 17,5 18,4 17,0 17,5
Vega kommune 16,8 22,0 23,6 22,9 21,7
Åmli kommune 24,9 24,3 31,7 26,6 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning
Aremark kommune 9,6 9,6 10,1 9,1 9,6
Bokn kommune 9,1 8,8 8,3 9,0 9,8
Bygland kommune 8,8 9,3 7,8 7,5 8,3
Etnedal kommune 10,2 10,4 9,4 9,3 9,6
Folldal kommune 9,4 9,3 8,9 9,4 9,2
Fyresdal kommune 10,8 8,7 8,8 8,6 8,2
Hjartdal kommune 8,4 8,2 8,5 7,9 8,0
Holtålen kommune 9,6 9,4 9,4 9,2 8,7
Hyllestad kommune 7,0 7,5 8,4 8,0 8,5
Hægebostad kommune 11,0 10,2 10,9 10,8 9,3
Høylandet kommune 10,2 10,1 9,7 8,7 8,3
Iveland kommune 8,5 9,5 9,1 9,5 9,5
Lesja kommune 10,2 10,1 9,3 8,9 8,8
Masfjorden kommune 6,9 7,3 7,1 7,1 7,2
Nissedal kommune 7,3 7,1 7,9 9,8 8,7
Os kommune 9,8 10,6 10,5 9,5 9,3
Rendalen kommune 9,1 10,8 10,6 10,5 9,2
Rollag kommune 8,0 7,5 7,2 7,1 7,0
Tolga kommune 9,8 10,0 9,5 9,9 8,8
Ulvik kommune 8,1 8,1 7,2 9,1 8,5
Vega kommune 8,0 7,7 7,6 7,6 7,2
Åmli kommune 9,5 9,3 7,0 8,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Aremark kommune 3 4 3 4 2
Bokn kommune 3 4 3 2 2
Bygland kommune 1 1 2 3 5
Etnedal kommune 3 3 4 3 2
Folldal kommune 3 2 3 2 3
Fyresdal kommune 5 4 6 5 5
Hjartdal kommune 2 2 2 3 4
Holtålen kommune 5 5 5 4 4
Hyllestad kommune 3 3 2 2 2
Hægebostad kommune 3 2 2 3 4
Høylandet kommune 3 3 3 2 2
Iveland kommune 6 5 7 5 7
Lesja kommune 2 2 2 1 1
Masfjorden kommune 7 5 6 6 6
Nissedal kommune 2 2 2 3 4
Os kommune 7 7 8 6 6
Rendalen kommune 3 4 2 3 2
Rollag kommune 3 2 2 2 2
Tolga kommune 2 3 4 4 4
Ulvik kommune 2 3 2 4 4
Vega kommune 5 7 5 9 6
Åmli kommune 2 3 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Aremark kommune 56,6 51,9 68,4 42,6 64,3
Bokn kommune 48,2 30,2 38,2 49,5 41,7
Bygland kommune 152,0 129,5 77,0 52,7 27,6
Etnedal kommune 47,3 60,3 42,2 51,3 71,8
Folldal kommune 66,2 75,0 62,8 71,2 64,4
Fyresdal kommune 32,0 42,4 27,5 33,2 31,5
Hjartdal kommune 90,0 80,4 84,7 62,3 46,2
Holtålen kommune 47,1 38,9 48,5 51,5 61,3
Hyllestad kommune 54,7 46,1 56,0 54,0 65,9
Hægebostad kommune 57,8 59,1 67,4 49,2 35,8
Høylandet kommune 68,2 69,3 56,8 75,8 77,0
Iveland kommune 28,5 33,1 24,5 33,4 25,6
Lesja kommune 144,4 170,3 153,6 170,3 229,1
Masfjorden kommune 27,3 43,8 37,6 38,0 36,0
Nissedal kommune 62,5 102,5 81,6 56,8 53,2
Os kommune 28,7 28,4 25,3 28,0 27,5
Rendalen kommune 57,8 43,1 80,7 66,5 80,1
Rollag kommune 54,6 52,2 59,8 69,6 65,9
Tolga kommune 88,0 64,2 52,9 47,6 54,2
Ulvik kommune 53,0 44,4 54,2 36,5 28,0
Vega kommune 26,2 19,0 27,5 16,8 22,1
Åmli kommune 104,5 74,3 138,9 107,0 120,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Aremark kommune 14,8 16,1 12,6 18,4 13,0
Bokn kommune 17,0 24,7 17,5 14,7 19,2
Bygland kommune 5,4 6,5 9,3 13,1 27,0
Etnedal kommune 18,4 15,4 20,0 16,4 11,5
Folldal kommune 12,5 11,0 12,3 11,5 12,6
Fyresdal kommune 30,3 18,4 28,5 22,3 21,5
Hjartdal kommune 8,2 9,3 9,2 11,1 15,3
Holtålen kommune 18,0 20,7 16,7 15,3 12,2
Hyllestad kommune 11,1 13,0 13,1 12,4 10,5
Hægebostad kommune 16,6 15,3 14,3 19,2 23,7
Høylandet kommune 13,1 12,8 14,6 10,1 9,0
Iveland kommune 27,7 25,9 34,0 25,3 33,8
Lesja kommune 6,3 5,2 5,1 4,5 3,3
Masfjorden kommune 23,3 14,6 16,8 16,7 18,3
Nissedal kommune 10,0 6,4 8,5 14,8 13,9
Os kommune 30,4 33,0 37,3 30,4 30,6
Rendalen kommune 14,1 22,1 11,6 13,6 10,3
Rollag kommune 12,9 12,8 10,4 8,8 9,2
Tolga kommune 10,1 13,7 16,2 18,6 14,6
Ulvik kommune 12,7 15,7 11,7 21,0 25,6
Vega kommune 30,5 33,8 21,6 37,2 25,5
Åmli kommune 8,1 11,2 4,5 6,9 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Aremark kommune 10,3 11,3 11,3 10,8 11,7
Bokn kommune 11,8 10,1 8,8 10,5 12,6
Bygland kommune 9,6 10,7 8,3 7,2 8,2
Etnedal kommune 13,5 13,0 11,6 10,5 11,6
Folldal kommune 10,1 10,2 10,2 10,6 10,3
Fyresdal kommune 13,0 9,4 10,0 9,6 9,1
Hjartdal kommune 8,4 8,0 7,8 7,9 8,2
Holtålen kommune 9,9 10,0 10,1 9,7 9,5
Hyllestad kommune 7,4 9,2 10,5 10,0 11,0
Hægebostad kommune 11,0 10,4 10,9 10,8 9,2
Høylandet kommune 12,1 11,7 11,2 9,0 8,8
Iveland kommune 8,9 10,7 10,6 11,1 11,4
Lesja kommune 11,5 11,2 11,0 9,8 9,7
Masfjorden kommune 7,9 8,6 7,8 8,4 8,3
Nissedal kommune 7,6 8,5 8,2 9,3 9,0
Os kommune 9,7 10,8 10,4 9,9 10,4
Rendalen kommune 9,2 10,7 10,5 10,8 10,1
Rollag kommune 9,0 9,0 7,7 8,1 8,9
Tolga kommune 10,4 10,7 10,2 11,0 9,6
Ulvik kommune 7,8 8,6 7,7 9,4 9,4
Vega kommune 9,0 9,8 9,9 8,7 7,4
Åmli kommune 10,2 10,0 10,6 10,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Aremark kommune 11,8 9,9 11,1 9,4 10,0
Bokn kommune 8,1 9,8 10,3 10,1 9,9
Bygland kommune 10,2 10,3 10,2 11,4 11,5
Etnedal kommune 9,1 10,0 8,9 10,2 10,2
Folldal kommune 11,0 10,6 9,2 10,1 10,2
Fyresdal kommune 11,0 11,0 9,8 10,1 9,8
Hjartdal kommune 11,6 11,9 13,6 11,2 11,3
Holtålen kommune 12,5 11,7 11,7 12,6 11,1
Hyllestad kommune 8,7 8,8 9,9 9,5 9,5
Hægebostad kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 10,8 10,8 10,4 10,9 10,3
Iveland kommune 10,4 9,8 8,6 8,3 8,3
Lesja kommune 12,1 12,3 9,8 10,3 10,3
Masfjorden kommune 7,5 7,4 8,2 6,7 7,5
Nissedal kommune 8,8 6,8 9,7 11,4 11,1
Os kommune 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Rendalen kommune 12,0 15,2 14,8 13,3 10,5
Rollag kommune 8,5 7,5 8,8 8,2 6,6
Tolga kommune 12,3 12,4 11,9 11,6 11,0
Ulvik kommune 11,9 10,1 8,8 12,9 10,4
Vega kommune 8,9 6,9 6,7 8,6 9,7
Åmli kommune 11,6 11,4 5,8 8,4 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Aremark kommune 13,3 13,0 12,3 11,7 12,0
Bokn kommune 12,8 12,4 10,4 11,9 14,0
Bygland kommune 11,3 12,0 9,8 9,2 10,2
Etnedal kommune 13,2 12,7 12,3 11,7 13,4
Folldal kommune 12,5 12,8 11,4 11,6 11,2
Fyresdal kommune 14,9 12,6 13,8 13,8 12,5
Hjartdal kommune 11,1 10,7 11,7 10,6 11,3
Holtålen kommune 12,6 12,5 12,9 12,5 11,3
Hyllestad kommune 11,8 13,1 14,8 14,6 12,6
Hægebostad kommune 12,0 11,9 14,2 13,6 9,9
Høylandet kommune 14,9 13,7 12,7 10,6 10,7
Iveland kommune 10,9 18,6 12,6 12,7 12,8
Lesja kommune 13,4 12,8 11,9 11,6 11,4
Masfjorden kommune 9,2 9,3 9,4 9,0 9,1
Nissedal kommune 9,1 8,7 9,6 11,7 14,2
Os kommune 13,1 16,8 17,1 15,1 13,9
Rendalen kommune 11,7 13,3 12,9 13,0 11,4
Rollag kommune 12,5 11,9 10,5 10,3 9,9
Tolga kommune 14,4 14,0 13,6 14,1 14,4
Ulvik kommune 10,0 10,5 10,2 16,2 12,9
Vega kommune 11,2 11,2 11,2 10,6 9,1
Åmli kommune 11,9 12,0 9,3 12,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Aremark kommune 12,5 12,6
Bokn kommune 10,1 14,5
Bygland kommune 8,4 8,8
Etnedal kommune 11,4 11,2
Folldal kommune 10,8 10,2
Fyresdal kommune 11,5 9,3
Hjartdal kommune 8,3 10,9
Holtålen kommune 10,2 8,5
Hyllestad kommune 12,6 10,7
Hægebostad kommune 12,6 11,1
Høylandet kommune 8,9 8,3
Iveland kommune 12,0 12,5
Lesja kommune 10,6 10,7
Masfjorden kommune 9,5 8,1
Nissedal kommune 10,4 11,2
Os kommune 11,2 13,3
Rendalen kommune 12,1 9,9
Rollag kommune 8,9 9,7
Tolga kommune 13,6 11,4
Ulvik kommune 12,6 12,4
Vega kommune 9,3 7,5
Åmli kommune 12,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Aremark kommune 11,8 11,2
Bokn kommune 15,4 17,6
Bygland kommune 7,4 8,5
Etnedal kommune 11,4 17,2
Folldal kommune 13,2 12,4
Fyresdal kommune 16,2 16,5
Hjartdal kommune 9,9 8,2
Holtålen kommune 12,8 14,5
Hyllestad kommune 12,6 13,2
Hægebostad kommune 15,0 8,7
Høylandet kommune 11,7 12,1
Iveland kommune 16,7 15,3
Lesja kommune 12,5 11,9
Masfjorden kommune 10,7 9,7
Nissedal kommune 13,0 15,2
Os kommune 14,6 13,2
Rendalen kommune 12,0 12,2
Rollag kommune 10,6 10,0
Tolga kommune 15,0 18,0
Ulvik kommune 18,7 12,6
Vega kommune 12,8 9,2
Åmli kommune 13,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Aremark kommune 10,7 12,2
Bokn kommune 11,4 11,6
Bygland kommune 12,5 14,1
Etnedal kommune 12,4 12,5
Folldal kommune 10,9 11,2
Fyresdal kommune 14,4 13,7
Hjartdal kommune 14,8 16,8
Holtålen kommune 15,3 11,6
Hyllestad kommune 18,3 13,6
Hægebostad kommune 0,0 0,0
Høylandet kommune 11,5 12,8
Iveland kommune 10,6 11,3
Lesja kommune 11,9 11,6
Masfjorden kommune 7,2 9,7
Nissedal kommune 12,3 19,3
Os kommune 20,8 15,1
Rendalen kommune 15,7 12,5
Rollag kommune 11,2 10,2
Tolga kommune 13,7 14,5
Ulvik kommune 19,7 13,9
Vega kommune 10,2 11,1
Åmli kommune 11,3 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Aremark kommune 100,0 100,0 100,0 96,5 96,5
Bokn kommune 73,6 84,4 94,2 96,9 100,0
Bygland kommune 92,8 96,2 98,1 100,0 100,0
Etnedal kommune 97,6 100,0 100,0 93,2 86,3
Folldal kommune 97,9 98,9 100,0 100,0 100,0
Fyresdal kommune 75,0 94,4 92,4 98,0 98,2
Hjartdal kommune 100,0 89,5 93,0 95,6 93,9
Holtålen kommune 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0
Hyllestad kommune 97,2 95,4 96,3 99,1 99,2
Hægebostad kommune 92,5 86,5 82,9 86,5 84,0
Høylandet kommune 95,1 97,1 94,8 98,0 98,0
Iveland kommune 100,0 99,4 99,0 94,6 91,8
Lesja kommune 100,0 100,0 93,8 96,2 99,1
Masfjorden kommune 95,3 99,3 93,0 96,8 88,4
Nissedal kommune 83,0 91,8 85,4 91,2 85,8
Os kommune 97,5 99,4 99,6 99,6 93,3
Rendalen kommune 95,3 72,9 88,2 94,0 98,3
Rollag kommune 98,6 98,6 100,0 100,0 100,0
Tolga kommune 86,5 91,9 97,8 94,8 90,5
Ulvik kommune 87,3 97,1 94,8 84,5 92,9
Vega kommune 100,0 94,9 96,8 100,0 98,2
Åmli kommune 97,1 99,4 100,0 93,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Aremark kommune 12 852 13 326 12 308 12 064 10 792
Bokn kommune 9 389 9 349 9 555 8 371 6 768
Bygland kommune 12 228 12 113 12 240 12 910 11 615
Etnedal kommune 11 258 11 287 11 728 11 834 10 991
Folldal kommune 13 708 13 267 13 110 12 654 12 540
Fyresdal kommune 11 186 13 838 13 927 14 258 14 209
Hjartdal kommune 16 133 16 874 16 759 16 853 16 454
Holtålen kommune 16 416 16 272 17 042 17 669 17 956
Hyllestad kommune 16 416 13 623 11 286 11 077 9 386
Hægebostad kommune 9 918 9 932 10 104 10 752 12 484
Høylandet kommune 13 253 13 566 13 822 14 927 15 045
Iveland kommune 13 099 12 216 13 046 13 220 13 761
Lesja kommune 17 994 18 979 19 569 20 120 18 928
Masfjorden kommune 20 588 19 339 21 571 22 086 21 630
Nissedal kommune 15 149 16 483 15 780 14 194 15 974
Os kommune 14 954 13 847 13 207 13 418 13 037
Rendalen kommune 14 756 12 766 13 268 12 338 13 117
Rollag kommune 12 197 12 008 11 742 11 571 11 647
Tolga kommune 13 949 14 092 14 492 14 241 16 269
Ulvik kommune 11 108 10 786 11 499 10 274 10 478
Vega kommune 11 933 12 949 12 924 13 312 12 144
Åmli kommune 15 649 15 446 19 935 17 229 16 280
Undervisningstimer totalt per elev
Aremark kommune 73 73 70 77 73
Bokn kommune 78 80 85 78 71
Bygland kommune 80 77 91 96 86
Etnedal kommune 69 68 75 76 73
Folldal kommune 75 76 80 75 77
Fyresdal kommune 65 82 81 82 87
Hjartdal kommune 85 87 84 90 91
Holtålen kommune 75 76 76 77 82
Hyllestad kommune 101 93 83 87 82
Hægebostad kommune 67 72 68 69 80
Høylandet kommune 69 70 74 82 85
Iveland kommune 83 75 78 76 75
Lesja kommune 70 71 76 80 80
Masfjorden kommune 102 97 100 100 99
Nissedal kommune 98 100 91 79 82
Os kommune 73 67 67 75 76
Rendalen kommune 78 66 67 68 78
Rollag kommune 89 94 99 99 100
Tolga kommune 73 72 75 72 81
Ulvik kommune 89 88 98 79 84
Vega kommune 89 92 92 93 100
Åmli kommune 75 76 100 87 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no