Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 21,3 21,9 22,7 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,2 10,1 9,7 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 68,2 69,3 56,8 75,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,1 12,8 14,6 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,1 11,7 11,2 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 10,8 10,8 10,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,9 13,7 12,7 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,1 97,1 94,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 384 13 253 13 566 13 822 14 927
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 70 74 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no