Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 895,2 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 156 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 565 185 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no