Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes kommune 54,2 51,0 49,3 56,1 61,5
Rogaland fylke 355,4 313,4 319,0 348,5 382,3
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes kommune 7,0 7,6 7,4 7,7 7,7
Rogaland fylke 8,2 9,3 9,1 8,8 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes kommune 11 13 13 14 13
Rogaland fylke 39 46 56 58 69
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes kommune 32,2 27,0 26,0 27,1 31,7
Rogaland fylke 63,6 54,4 45,4 47,2 43,7
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes kommune 19,5 25,0 26,0 25,3 21,9
Rogaland fylke 11,1 14,7 17,4 16,5 18,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes kommune 7,5 8,5 8,4 8,5 8,8
Rogaland fylke 9,4 11,1 11,6 10,3 10,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes kommune 8,8 8,9 8,8 9,9 10,1
Rogaland fylke 10,0 11,2 10,9 10,9 10,9
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes kommune 11,3 12,0 13,0 12,2 13,3
Rogaland fylke 11,1 13,3 13,7 12,7 12,8
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes kommune 9,8
Rogaland fylke 12,6
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes kommune 15,1
Rogaland fylke 12,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes kommune 14,5
Rogaland fylke 13,3
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes kommune 88,0 78,3 86,7 88,4 83,7
Rogaland fylke 91,9 89,1 88,6 88,6 87,4
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes kommune 34 231 31 869 31 531 35 019 38 550
Rogaland fylke 229 493 196 387 194 217 223 686 251 613
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes kommune 101 93 95 91 90
Rogaland fylke 92 78 77 82 84
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no