Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Høyland ungdomsskole 38,0 37,9 39,9 29,8 36,9
Sandnes kommune 839,4 827,8 795,2 847,4 895,2
Rogaland fylke 5 313,5 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Høyland ungdomsskole 9,9 9,8 10,1 12,0 11,0
Sandnes kommune 12,5 13,1 13,8 13,3 12,8
Rogaland fylke 12,4 12,6 12,6 12,5 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Høyland ungdomsskole 5 8 6 4 6
Sandnes kommune 125 131 126 147 156
Rogaland fylke 835 826 875 928 938
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Høyland ungdomsskole 73,7 41,3 61,8 75,1 53,0
Sandnes kommune 74,6 72,7 77,9 67,9 65,1
Rogaland fylke 69,7 71,2 68,3 64,8 64,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Høyland ungdomsskole 12,7 21,9 15,0 14,2 17,5
Sandnes kommune 14,9 15,8 15,8 17,3 17,4
Rogaland fylke 15,7 15,7 16,3 17,2 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Høyland ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune 13,7 14,1 15,0 14,1 13,5
Rogaland fylke 13,2 13,5 13,5 13,3 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Høyland ungdomsskole 13,2 13,0 13,5 16,0 14,6
Sandnes kommune 13,6 14,5 15,3 15,4 15,3
Rogaland fylke 14,4 14,6 14,6 14,8 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Høyland ungdomsskole 17,1 15,0 15,8 17,9 23,9
Sandnes kommune 17,6 17,8 18,5 17,6 17,8
Rogaland fylke 16,9 17,1 17,1 17,1 16,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Høyland ungdomsskole 0,0
Sandnes kommune 15,7
Rogaland fylke 14,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Høyland ungdomsskole 0,0
Sandnes kommune 18,5
Rogaland fylke 17,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Høyland ungdomsskole 23,9
Sandnes kommune 20,4
Rogaland fylke 19,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Høyland ungdomsskole 91,5 96,1 100,0 100,0 96,9
Sandnes kommune 95,4 93,6 96,0 94,5 93,2
Rogaland fylke 96,0 95,8 95,3 95,7 94,7
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Høyland ungdomsskole 23 505 23 062 24 054 17 470 20 481
Sandnes kommune 531 552 517 948 506 209 537 564 565 185
Rogaland fylke 3 349 034 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Høyland ungdomsskole 66 67 65 55 60
Sandnes kommune 57 55 52 54 56
Rogaland fylke 58 56 57 57 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no