Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 37,9 39,9 29,8 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,8 10,1 12,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 6 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 41,3 61,8 75,1 53,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 21,9 15,0 14,2 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,0 13,5 16,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 15,0 15,8 17,9 23,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 96,1 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 505 23 062 24 054 17 470 20 481
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 65 55 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no