Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,9 39,9 29,8 36,9 40,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,1 12,0 11,0 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 61,8 75,1 53,0 70,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 15,0 14,2 17,5 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 13,5 16,0 14,6 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,8 17,9 23,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,9 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 100,0 100,0 96,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 062 24 054 17 470 20 481 23 759
Undervisningstimer totalt per elev 67 65 55 60 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no