Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes kommune 893,5 878,8 844,6 903,5 956,6
Rogaland fylke 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes kommune 12,2 12,7 13,4 12,9 12,5
Rogaland fylke 12,1 12,4 12,4 12,3 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes kommune 136 143 138 161 169
Rogaland fylke 874 872 930 985 1 006
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes kommune 71,3 68,6 73,1 64,3 62,4
Rogaland fylke 69,4 70,3 66,9 63,7 63,0
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes kommune 15,2 16,3 16,4 17,8 17,7
Rogaland fylke 15,4 15,6 16,4 17,1 17,1
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes kommune 13,4 13,8 14,7 13,8 13,3
Rogaland fylke 13,0 13,4 13,5 13,1 12,9
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes kommune 13,2 14,1 14,8 14,9 14,8
Rogaland fylke 14,0 14,3 14,3 14,5 14,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes kommune 17,2 17,5 18,2 17,3 17,5
Rogaland fylke 16,5 16,8 16,9 16,8 16,6
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes kommune 15,5
Rogaland fylke 14,8
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes kommune 18,3
Rogaland fylke 17,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes kommune 19,8
Rogaland fylke 18,8
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes kommune 95,0 92,7 95,4 94,2 92,6
Rogaland fylke 95,7 95,5 95,0 95,3 94,2
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes kommune 565 783 549 817 537 740 572 583 603 735
Rogaland fylke 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes kommune 58 56 53 55 57
Rogaland fylke 59 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no