Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Høyland ungdomsskole
Austråttveien 11
4306 SANDNES
Org.nr 974610914
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 38,0 37,9 39,9 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 9,9 9,8 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 8 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 73,7 41,3 61,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 12,7 21,9 15,0 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 13,2 13,0 13,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,1 15,0 15,8 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 91,5 96,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 436 23 505 23 062 24 054 17 470
Undervisningstimer totalt per elev 59 66 67 65 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no